...

Norsk reder vil henrette kolleger

Skipsreder Jacob Stolt Nilsen vil drepe pirater på stedet. Han mener det må til for å stanse piratvirksomheten rundt Afrikas Horn. Men, hva med hans egne forretningsideer?

Debatt HER

Av Terje Marøy

Skipsreder Jacob Stolt Nielsen vil drepe pirater på stedet. Rederiet han har bygget opp har nå væpnet personell ombord. Han mener at flere sjømenns liv er en akseptabel pris å betale for å få bukt med piratvirksomheten.

Faksimile DN.no/Foto: Øyvind Elvsborg / Øyvind Elvsborg © 20070514

Vil skyte piratene på stedet

Den aldrende skipsrederen vil gjøre kort prosess med piratene.

***

Kynisk

Et Google-søk på mannen avdekker en kynisk forretningsmann som selv ikke lar seg nevneverdig plage av ulike lands straffelover. Søketema "Jacob Stolt-Nielsen prissamarbeid" ga i dag 480 treff på 0,30 sekunder. Etter å ha tystet på dem han samarbeidet med, fikk han amnesti mot å betale 850 millioner kroner (Økonomisk Rapport) til amerikanske myndigheter. To sjefer i Odfjell ble derimot dømt til fengselsstraff.

Både EU og Canadas konkurransemyndigheter igangsatte etterforskning. Utfallet her kjenner jeg ikke til. I Økonomisk Rapports artikkel avsløres hvordan dette prissamarbeidet mellom fire redergiganter lurte både kunder og myndigheter rundt årtusenskiftet.

I mars 2004 ble han fratatt amnestiet, fordi amerikanske myndigheter mente han fortsatte med prissamarbeid også etter at amnesti var gitt.

Stolt-Nielsens form for sjørøveri ...

... startet ikke her. Fra starten av oljevirksomheten på norsk sokkel var han på hugget. I løpet av få år bygde han opp et av verdens ledende dykkerselskaper. Nær 100 prosent av disse dykkerne pådro seg alvorlige helseskader etter få år, (Statens kompensasjonsnemnd for nordsjødykkere og Haukeland Universitetssykehus/Nasjonalt kompetansesenter for hyperbar- og dykkemedisin).

Bl.a. benyttet selskapet dårlige dykktabeller, som påførte dykkerne potensielt dødelig trykkfallsyke. (Sykdommen ble utryddet da Staten etter hardt påtrykk innførte minstekrav til tabeller i 1991 - 25 år etter at dykkingen i Nordsjøen startet).

Rederiet foret også Statoil Hydros forskningsinstitusjon NUI med dykkere. Under dykkersaken  beskrev en av landets fremste medisinske dykkereksperter denne forskningen slik: "Dette er en form for forskning som vi må tilbake til dr Mengeles forsøk for å finne maken til."

På alle forsøksdykk ble dykkere skadet, i forsøk som myndighetene var med på å hvitvaske. Hensikten med forskningen var å overbevise Stortinget om at det var trygt å føre olje til Norge med datidens dykketeknologi.

Etter den mislykkede forskningsserien, ble Stolt-Nielsens dykkerselskap med på en fiktiv handel med Statoil, Hydro og Saga. I januar 1990 inngikk de en tre års beredskapskontrakt for dykking ned til 400 m. Dykkingen skulle utføres med dykkeskipet Seaway Pelican, som da det ble godkjent av Oljedirektoratet for 400 m dybde, hadde så dårlig gassblandingssystem at dykkerne måtte vifte med håndklær for å blande gassen, (vitnemål fra dykker og NOPEF-tillitsmann Arne Jentoft i dykkersakene).

Alle involverte, samt Oljedirektoratet, visste at beredskapsavtalen var en fiktiv avtale. Dykkerselskapet hadde hverken kompetanse, prosedyrer eller utstyr for å dykke til 400 m. Men Stortinget lot seg lure. Ilandføring inngikk i de brede oljeforlikene for 20-30 år siden.

Stolt-Nielsen fikk 500 millioner for å bli med på falskneriet. I følge Statoil ble avtalen forlenget med nye tre år, men de vil ikke opplyse hverken eierne eller media om hva den nye avtalen kostet. Men gratis var den neppe. Statoil vil heller ikke opplyse noe om seinere avtaler.

I dag er dykkegrensa i Nordsjøen 180 m, med bedre kunnskap, bedre utstyr og bedre prosedyrer.

(Rett skal være rett - selskapet med  dette synderegisterer ble regnet som ett av de bedre på norsk sokkel, i følge vitnemål i dykkersaken).

Dødsstraff

Det Jacob Stolt-Nielsen her anfører, er et ønske om dødsstraff. Det er neppe et konstruktivt bidrag til en verdensorden som sliter med for mye av akkurat det. Stolt-Nielsen går enda lenger, han vil innføre dødsstraff uten lov og dom. ikke engang prestestyret i Iran vil gå så langt.

Speilet

Det er altså mannen bak alt dette, Jacob Stolt-Nielsen, som vil drepe afrikanske pirater. Sjelden har dette utsagnet vært mer treffende: "Du ser splinten i din brors øye, men ikke bjelken i ditt eget."

Terje Marøy

Srtigmavakta

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no