...

03 desember 2010

Kraftpriser: Fare for liv, helse og materielle verdier

Ikke alle kan spare strøm. Debatt HER

Av Terje Marøy

Jeg leste nylig en tekst-tv-sak som er forbigått i stillhet. Strømleverandørene har allerede stengt av strømmen i vel 300 privatboliger, fordi det ikke fantes annet alternativ.

 

Ikke noe alternativ?

Å stenge strømmen midtvinters i Norge er potensielt dødelig. I tillegg kan dette ødelegge store materielle verdier. Det er ingen proporsjon i at en strømregning på noen tusenlapper skal gi et offentlig eid kraftselskap mulighet til å ødelegge et hus/leilighet.

Det kan finnes mange grunner til at en regning ikke betales. Kunden kan være på langtidsferie i syden, eller innlagt på sykehus. Vedkommende kan være begynnende dement. Personen kan ha et rusproblem, eller av andre årsaker ute av stand til å ta vare på seg selv.

 

Sikkerhetsnett

Hvis det ikke finnes lovhjemmel til å pålegge selskapene å levere strøm, selv ved uteblitt betaling må et slikt regelverk på plass. Selvsagt skal kunder betale for strømmen de bruker, men det finnes andre hensyn som kan være mer viktige.

For mange blir kulde en unntakstilstand som truer ghelsa. Stenges strømmen, kan det få fatale følger. Derfor må man se på alternativer som kan sikre folk. Siden kraftseslakapene er offentlig eide, har de et eierskap som har råd til å være tålmodige. Alternativet kan fort bli personlig pine og økte NAV-utgifter.

 

Forslag strømsikkerhet:

1. Generelt forbud mot å stenge strøm i vinterhalvåret, for å unngå livs-/helsefare og fare for å ødelegge store materielle verdier.

2. Forbud mot å stenge strøm uten at sosialkontor og gårdeier (utleieboliger) er varslet.

3. Åpning for at ubetalt strøm sikres med legalpant i bolig.

Dermed får vi et opplegg som både sikrer den enkelte borger og kraftselskapene. Dette kan også gi besparelser for det offentlige. Om et menneske kastes ut av boligen sin, må hjemkommunen skaffe alternativ bolig.

I tillegg kommer påkjenningene dagens system påfører fattige barnefamilier, som sannelig har nok å slite med fra før.

 

Fattige og kronikere

Regjeringen vil bekjempe fattigdom. Nettopp fattige sliter med høyest strømpris.

Regjeringa ber oss sette ned innetemperaturen. Mange kronikere og funksjonshindra er avhengig av jevn høy temperatur, kanskje så mye som fire grader over normalen. (Rygmargskadde, revmatikere, poliosenskadde, osv). Mange av disse blir syke hvis de prøver å redusere temperaturen.

 

Sparetiltak

I dag gir ENOVA tilskudd til sparetiltak (ENØK) så langt pengesekken rekker. I øyeblikket er den tom. Støtten gis til fattig og rik, uten behovsprøving. Dermed fanger den ikke opp de som virkelig trenger en håndsrekning. Det er de som ikke kan forkuttere f.eks ei varmepumpe. Former velstående spiller det ingen rolle om de betaler 80 eller 100 prosent sjøl. Besperelsen vil gjøre investeringen lønnsom uansett.

For at ENØK-støtten skal ha en mer målrettet effekt, foreslås:

4. Behovsprøvd betalingsstøtte på kort sikt, gjerne i tråd med opposisjonens forslag om økt bostøtte.

5. Fullfinansierte ENØK-tiltak etter behovsprøving. I stedet for å gi 20 prosent flat støtte som i dag, kan man fjerne støtta til normalhusholdninger. Slik kan tiltaket finansieres.

6. Dette finansieres ved at den flate 20-prosen-tilskuddet inndras til fordel for fullfuinansiering etter behov.

 

Vinn-vinn-vinn

  • Dette fjerner angst som nå har kuldesatt seg.
  • Om noen må på sosialen for å dekke utgiftene, selv etter ENØK-forbedringer, blir regninga for sosialkontoret mindre.
  • Kraftforbruket blir redusert.

Vi får en trippel-vinn-situasjon, som jegfor lengst har varslet Stortinget om.

Bakgrunnen for mitt engasjement er en pensjonist med senskader etter polio, som gruer seg til akkurat en slik vinter vi har sett i november. Ellers omgås jeg daglig folk med ryggmargsskade som ikke har velfungerende varmeregulering. Disse trenger en jevn temperatur året rund, som ligger høyere enn myndighetenes og kraftselskapenes anbefalinger. Følgelig får de nå en stor ekstrakostnad.

Det er ikke lang tid siden media registrerte at milliardæren Stein Erik Hagen hadde fått over 100.000 kroner i støtte til sine mange varmepumper.  Meningsløst, når man tenker på fattigse sopm sitter rundt om i landet og fryser.

***

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no