...

Sitat "Hvepsen": "Krig på Bastøy"

Sitat "Hvepsen": "200 soldater, torpedobåt og fly mot Bastøy-guttene."

Hva skjer i dag? Svar; en gang "minusvariant", alltid "minusvariant". Diskuter dagens og fortidens historie HER

 

Av Terje Marøy

              Gutta på Bastøy, foto Berg og Høeg, Horten

 

 

Minusvariant er et helt alminnelig menneske, med eller uten funksjonsnedsettelse, som eliten ikke ville/vil vite noe av. Begrepet har ikke vært i dagligtale de siste 30-40 årene. Det går en tråd, rett nok litt svingete, mellom ideologien om uønsket arvemateriale til dagens behandling av mennesker som ikke er helt strønlinjeformet.

Jeg skal se den nye filmen "Kongen av Bastøy", ikke som et historisk portrett, men som en samtidsdokumentar.

Fra "Hvepsen" 20/5-1915, sitat:

 

"Mytteri.

Bastøy skolehjem har vært skueplassen for et dramatisk mytteri. 29 av hjemmets 78 gutter strøk til skogs, og da lærerne ikke fikk dem til å komme tilbake, rekvirerte de politi fra Horten.

 

Konstabler drives tilbake.

Guttene hadde bevæpnet seg med krokketkøller, og en av dem hadde også en turnipskniv, og da soldatene kom, drev guttene dem med steinkast helt ned på bryggen. Da Horten ikke hørte noe mer fra politiet, kom en torpedobåt til hjelp og skjøt et par skremmeskudd som jaget guttene opp bakken igjen. under ropet "til låven, til låven!" styrtet de oppover, og på veien så de sitt snitt til å bryte inn hos en av lærerne og stjele kaker og sigarer.

 

Ildpåsettelse.

Hovedmannen for opprøret foreslo deretter  at de skulle sette fyr på låven "siden ikke noe annet nyttet", og forfølgerne fikk sin fulle hyre med å redde kuene og hestene. Låven brente helt ned, og likeså et stort skur med landbruksredskaper og en motorbåt.

 

Krigsmakten mobiliseres.

Imidlertid drog guttene til skogs, men den veldige flammen tilkalte ny hjelp. Fra Karl Johansvern kom en ny styrke på 100 mann, over øya seilte to hydroplaner, og en torpedobåt lå på lur så ingen skulle få slippe ut. Til slutt ble guttemne drevet ut på en landtunge på sørspissen av øya og ved skremmeskudd tvunget til å kaste våpnene.

Åtte av guttene er satt i arrest, og fire skal foreløpig holdes i ensom celle med håndjern."

 

Savnet

Så langt "Hvepsen" som illustrerer oppslaget med tegning av en smågutt bak en stein, mens kapteinen styrer sine tropper i spredt orden mot ham, til bildeteksten: "Den samlede krigsmakt mot fienden".

Dette var vel også det offisielle Norges samlede krigsinnsats under første verdenskrig.

Hvepsen hadde sin satiriske storhetstid fra 1905 til den gikk inn i 1927, omtrent samtidig som dens opphav arbeiderbevegelsen begynte å komme til makt. Det er synd. I en tid da norsk presse stort sett gir blaffen i overgrep mot enkelte minoriteter, har vi behov for en Hveps som stikker både til høyre og venstre i norsk politikk.

 

Mellomkrigstiden

Kampen mot "minusvarianter" skjøt fart i Norge og Tyskland. Minusvarianter skulle ikke ligge samfunnet til byrde. Ideene ble foredlet av Sosialistiske legers forening, jfr. blant annet Espens Søbyes nyutkomne biografi om Johan Scharffenberg.

 

Ny krig, og etterpå

I Tyskland startet holocaust gjennom T¤-aksjonene, massedrap på funksjonshindra. Eksperimentet var så vellykket at man foredlet teknikkene på sigøynere, jøder og politiske dissidenter. I Norge skulle matrasjonerforbeholdes arbeidsføre invalide på Emma Hjorts hjem.

Etter krigen ble ei skjønn lita jente ble fradømt identitet, "dette" er ikke noe å samlepå; Porsgrunn Sykehus lillejulaften 1945. Hvor mange "dette" som aldri fikk sin sjanse i kampen mot "minusvarianter" har Norge verken tatt et oppgjør med eller forsket på. Kanskje Ikoner vil falle i et lite miljlø der alle kjenner alle, og slekter følger slekters gang? Det nydelige nurket, med en beskjeden funksjonsnedsettelse som hverken hun eller omgivelsene tenker på i det daglige, ble i stedet en samfunnsbygger og Norges hovedstads første kvinnelige ordfører.

Minusvarianter, som tatere og funksjonshindra blir tvangssterilisert. Homofili er en straffbar sykdom fram til 1972. Etter det har diagnosen kvalifisert til evig pine etter dette livs jammerdal, og er fortsatt slik i statskirkens og andre sekters offisielle lære.

 

Nye institusjoner

Funksjonshindras frihetskamp har foregått uten støtte i norske medier siden 80-tallet. En funksjonsulikhet, som for personen sjøl er en normalsituasjon han/hun lever godt med, er av samfunnet definert som sjukdom. Frihet for en funksjonshindra defineres ikke under justissektoren som for oss andre, men under helse- og omsorgssektoren, som kan inføre isolat etter eget forgodtbefinnende.

I Dagbladet av i dag står om to kvinner som er voldtatt og har måttet leve i bofellesskap med overgriperen.

Barnekonvensjonen slår fast at barn har rett til å bo med foreldre, mens omsorgsvesenet mener det er best å få fylt opp en institusjon som tross alt står der. En menneskerettighetsadvokat fikk dem til å snu i Ree kommune.

 

Nye angrep

Den regjeringa vi har nå ble støtta av meg, men det viste seg at deres definisjon av solidaritet erforbeholdt den priviligerte middelklassen. Når godene ikke kan deles, kan man støte ut "minusvariantene". Slik kan det gå når man i Norge ikke har villet ta et oppgjør med menneskesynet i egne rekker, manifestert gjennom 30-60-tallets virksomhet i Sosialistiske legers forening.

Under Sylvia Brustads ledelse av Helse- og sosialdepartementet opplevde "minusvariantene" å bli tatt på alvor. Hun fulgte opp Erna Solbergs initiastiv til at "minusvarianter" skulle få økt sjølstyring i sitt eget liv.I stedet for institusjon skulle barn og unge få utdanning, med sikte på interessante jobber seinere.

Etter at hun gikk av. startet en markant dreining i inhuman retning. Systematisk ble "minusvariant" utsatt for ny forfølgelse, i hvertfall ble grensen for undertrykkelse overskredet. Dagens regjering vil også gi dem utdanning, men låse dem til hjemmet. Utdanningen kan jo brukes til å få mer utbytte av å se på Schrødingers katt.

 

Jeg nevner:

  • Sosialgettoer opprettes i flere kommuner, der folk med totalt ulik bakgrunn, interesser og ferdigheter tvinges til å leve og bo sammen.
  • IPLOS - et nasjonalt avviksregister etter mellomkrigsmønster, kartlegger alt av intime opplysninger om mennesker som trenger en eller annen form for offentlig tjeneste. Trenger du snømåking for å komme ut, vil Staten vite om du vasker deg nedentikl med såpe etter menstruasjon.
  • Funksjonshindra er stengt ute fra regjeringens IA-utvalg, og får dermed ikke ivaretatt sine interesser i forhold til inkluderende arbeidsliv på faglig kompetent vis.
  • Ordninga med funksjonsassistanse, som gir funksjonshindra med assistansebehov mulighet til normalt arbeid, er lagt på is. Ingen nye ordninger blir godkjent.
  • Særfradraget, som medfører at man over skatteseddelen får refundert 28 øre av hver krone man bruker ekstra på sykdom eller funksjonsnedsettelse, er foreslått avviklet. Det gir en skatteskjerpe for arbeidende funksjonshindra på 10-50.000 kroner. Flere funksjonshindra som må bruke bil til arbeid på grunn av et utilgjengelig kollektivtilbud, får bare godkjent halv kjøredistanse.
  • Funksjonshindra som betaler 100% av bilforsikringen sjøl, og er uten skyld i trafikkulykke, må se at forsikringspengene konfiskeres av staten. Selv må de betale 150.000 kroner i egenandel på ny bil. Skjer uforskylt ulykke nummer to er personlig konkurs trolig neste steg.
  • Hjelpemiddelsentralen, et særdeles velfungerende opplegg under NAV, foreslås splittet og spredt til den enkelte kommune. Resultatet blir åpenbart dårligere tilgang på hjelpemidler som kan åpne samfunn og arbeidsliv for funksjonshindra.
  • BPA - borgerstyrt personlig samfunn - har i forhold til arbeidsliv og samfunnsliv vært et sesam-sesam som har åpnet opp. I kommunehelse- og omsorgsdelen av samhandlingsreformen vil regjeringen avvikle denne ordningen, og erstatte den med en assistanseordning i hjemmet. Funksjonshindra i alle aldre skal på ny isoleres. Mange av de cirka 3000 personene som i dag har BPA, møter 2011 med angst.

Håpet for BPA ...

... er at SV, som tar dissens på en i forhold til dette bagatell som datalagringsdirektivet, også går sammen med de borgerlige når BPA skal avgjøres. De har tidligere stått på knallhardt for at funksjonshindra skal være inkludert i samfunnet. I regjeringa har de imidlertid så langt ikke gjort noe som helst, i hvertfall ikke som er kommet ut av korridorene. Senterpartiet, som også støtter BPA, vil trolig ofre funksjonshindras menneskeverd og livsutfoldelse på det kommunale selvstyres alter, hvis de ikke står opp mot Liv Signe Navarsete også i denne saka.

Stine Machlar (19) fra Orkdal, var 14 år da Solberg og Brustad ga henne håp om ei likestilt ungdomstid, der hun kunne utfolde seg sammen med vennere på like premisser. I dag er hun 19 år. Tenåra ligger der bak et sted. Hun fikk ikke livet hun øynet, nå ligger trusselen om framtida der, som en byråkratisk kvernstein om halsen.

Enn så lenge er hun i stand til å fronte Mitt Liv-kampanjen.

Se http://www.facebook.com/mittliv2010#!/mittliv2010?v=app_6009294086#stine

 

Bastøy?

Hva har så dette med Bastøy å gjøre. Jo, er du definert av byråkratiet som en "minusvariant" som helst ikke skal sees, vil du forbli en "minusvariant" livet ut.

Holder vi oss eksplisitt til barnevern, så er Frida i Ree kommune et eksempel på at vi også i vår tid, i vårt eget land, må slå ring om grunnleggende menneskerettigheter, hvorav frihet er den viktigste.

Se http://uter.idium.no/tema6650.tmp/hXGXAnglrK5j.6.idium .

 

Institusjoner

Det er også viktig å være klar over at Bastøy-institusjoner fortsatt er vanlig i vårt største grenseland, og manga andre steder både i Europa og resten av verden.

***

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no